Cymdeithas Coedwig Crychan


Cartref
Lleoliad
Map y Llwybrau
Mynediad a Digwyddiadau
Marchogu Ceffylau
Gyrru Cerbydau Ceffylau
Beicio
Cerdded
Cysylltiadau
Lletyau
Bwyd a Diod
Hanes
Llefydd Diddorol
Cysylltwch a ni
Amdanom Ni
Asesiad Risg

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

Gyrru Cerbydau Ceffylau

Ar hyn o bryd fe ganiateir gyrru cerbydau ceffylau ar hyd ffyrdd goedwig yng nghoedwigoedd Crychan a Halfway.

Brynffo: y fynedfa argymelledig, lle mae ddigon o le pwrpasol i barcio cerbydau ceffylau.

Halfway: Mynediad agored ar gael yma, ond llai o le i barcio.

Fferm Cefn: Mynediad agored gyda digon o le pwrpasol i barcio cerbydau ceffylau.

Esgair Fwyog: Dim mynediad.

Am ragor o fanylion o gyfleoedd eraill o yrru cerbydau ceffylau o fewn Rhanbarth Coedwig Llanymddyfri ffoniwch 0300 068 0300 neu ymwelwch â www.forestry.gov.uk/wales (yn agored mewn ffenestr newydd).

Gyrru cerbyd ceffylau

Gyrru Cerbydau ceffylau yng Ngoedwig Crychan


Dyma ffordd amgrymiadol gyrru cerbyd drwy'r goedwig, cliciwch yma am fersiwn fwy o faint a gellir ei argraffu
(yn agored mewn ffenestr newydd)